Yttergrunds fyr

Vid behov av transsport till yttergrund kontakta Harry Utter tel 0408374660 transsporten sker från Vedholmsvägen 87 64490 Sideby

Nordens näst högsta fyr

Yttergrunds fyr sträcker sig 43,6 meter över havet. Fransmannen Josef Frentz installerade lyset i fyren, samme man var med om att uppföra Eiffeltornet i Paris.

Så sent som i slutet av 1800-talet var mellersta delen av Bottenhavet ett av de mörkaste områdeba i hela Bottniska viken. På en sträcka över 50 sjömil fanns inte en enda fyr.

1880 tillsattes en fyrkommitté som föreslog att en fyr av järn skulle uppföras på det lilla skäret Kasa Storbådan. Platsen visade sig vara olämplig pga markgrunden. 1888 föreslog man att fyren skulle byggas på den största ön, Yttergrund. Där kunde fyren placeras på berggrund.

1890 fick Helsingforsföretaget Maskin & Bro i uppdrag att bygga fyren. Fyrens ljusanordningar beställdes från Barbier & Co i Paris. Fransmannen Josef Fretz som installerade lysanordningen hade tre år tidigare varit med om att uppföra Eiffeltornet i Paris.

 

 

Stenfot på 31 meters omkrets

Fyren byggdes i Helsingfors centrum och i december reste sig det 40 meter höga tornet över staden. Fyren monterades ner och på våren transporterades delarna till Sideby.

På öns högsta berg murade man och bultade en stenfot med en omkrets på 31 meter. I urberget fästes stödpelare med 10 cm tjocka bultar. Plåten som pelarna täcktes med var 7 mm tjock.  Med mellanbjälklag delades det avsmalnande tornet in i 10 våningar och trapporna har hela 230 trappsteg.

Unika linsapparater

I augusti 1891 installerades ljusanordningarna. De två linsapparaterna som placerades ovanpå varandra var unika. Vid normalt väder användes den övre och om sikten försämrades kunde den nedre brännaren tändas. 14 sjömil syntes ljuset.

Fyren invigdes 18 september 1982. På invigningen sades det att fyren kastar sitt mäktiga sken "över det höstliga havet från Sastmola i söder till Sälgrund i norr".

Yttergrunds fyr
Position: 61° 58,8' N 21° 17,9' E
Byggnadsår: 1892
Höjd över havet: 43,6 meter
Höjd över marken: 40,9 meter
Byggnadsmaterial: Stål

 

Grundstötningar

Före 1892 fanns det bara ett landkänningstecken (även kallat "träkas" på Yttergrund. Detta trots att platsen på de gamla turbåtarnas tid (Vasa-Åbo) ansågs som den värsta av alla.

Det kan berättas om gundstötningar och skeppsbrott i dessa farvatten även efter fyrens tillkomst. Ett exempel är den danska lastbåten "Ingeborg" som var på väg från Kaskö 1921, som blev vrak.

 

Högst i Norden

1904 installerades en fotogenglödlampa. Då ökades lysvidden till 18 sjömil.

Fram till 1906 var Yttergrunds fyr den högsta i Norden, då blev Bengtskärs fyr färdig.

1931 blev fyren gasdriven. 31 flaskor bestod gasförrådet av. 1931 ändrades även fyrkaraktären från konstant ljus till tre blinkningar av 2½ sekunders varaktighet varje halv minut.

I och med omläggningarna drogs steg för steg tjänsterna på Yttergrund in. Fram till 1926 fanns en fyrmästare och tre fyrvakter på Yttergrund. Efter 1926 fanns det bara en vakt per fyrmästare.

 

Kort båtfärd ut till fyren

1963 automatiserades fyren och nu drivs den med ström från det riksomfattade elnätet.

Från fastlandet är det bara en kort båtfärd ut till fyren.

Sommaren 1998 målades fyren om.

  

 

Fyrmästare på Yttergrund


1892-1894
- sjökapten Karl Emil Wahlberg 
(f. 1847 i Nykarleby)
- sjökapten Leonard Leontius Laurin
(f. 1845 i Brahestad)

1918-1928
- lotsen Bernhard Verner Molander
(f. 1890 i Bergö)

- Sjökapten Karl Olavi "Ole" Melander
(f. 1905 i Gamlakarleby) Ole dog 1953 efter ett fall i fyrtornet.