Fiskekort

Statliga. https://mmm.fi/sv/fiskar/fritidsfiske/statens-fiskeavgifter.

Lokala-.......

Till alla som är medlemmar sänder fiskargillet ut fiskekort per e-post eller med vanlig post, och det brukar vara i mars april.

Sideby Fiskargilles fiskekort kan köpas på KORSNÄS ANDELSBANK, Sideby kontor,
 to 9.30-13.00 Samt på Sideby Bybutik.
Eller genom att betala in direkt på konto
Korsnäs Andelsbank FI77 5572 0150 0030 41
Närpes Sparbank     Fi96 4956 1640 0027 41

Årskort 30 €
Dagkort 5 €

För icke medlemmar  berättigar fiskekortet till fiske med 5st 30m nät med maxdjup 3m, 5st gäddsaxar  och 1st kastspö.