Fiskekort

Statliga. https://mmm.fi/sv/fiskar/fritidsfiske/statens-fiskeavgifter.

Lokala-.......

Till alla som är medlemmar sänder fiskargillet ut fiskekort per e-post eller med vanlig post, och det brukar vara i mars april.

Sideby Fiskargilles fiskekort kan köpas på VASA ANDELSBANK, Sideby kontor,
I samband med köpet skriver köparen sitt namn och adress på ett fårmulär som fins på banken och afferen.
 to 9.30-13.00 Samt på Sideby Bybutik.

Årskort 30 €
Dagkort 5 €

För icke medlemmar  berättigar fiskekortet till fiske med 5st 30m nät med maxdjup 3m, 5st gäddsaxar  och 1st kastspö.