Siipyyn Kalastusseura

 

Historia

Tänään ei ole niin paljon ammattikalastajia Siipyyssä ainoastaan urheilukalastajia. Kalastusseuralla on noin 90 jäsentä joista puolet on Siipyyläisiä. Kalastusseurahoitaa kalanistutuksen ja vuosittain istutetaan siikaa, lohta, kuhaa ja madetta.

Siipyyn Kalastusseura on luultavasti perustettu 1900-luvun alkupuolella.

Ennen oli kaksi kalastusseuraa. Siipyyn Eteläinen Kalastusseura ja Siipyyn Kalastusseura. Kalastusseurat yhdistyivät. Vuodesta 2020 lähtien oli vain yksi kalastusseura nimittäin Siipyyn Kalastusseura joka on Pohjanmaan Kalastusliiton jäsen (Österbottens Fiskarförbund). Pohjanmaan Kalastusliitto perustettiin vuonna 1930. Siellä oli mukana kaksi jäsentä Siipyyn Kalastusseurasta: John Gullberg ja Hilding Nordgren. Molemmat olivat kalastajia Siipyystä.

Alussa tärkein kala oli silakka ja myöemmin aloitettiin lohi ja siikakalastus.

Lohta kalastettiin niin sanotuilla lohinuijilla mutta myöhemmin lohirysillä jotka olivat käytössä vielä 1980 luvulla. Sen jälkeen kalastus on vähentynyt vuosittain ja tänään on muutamia ammattikalastajia jäljellä. Suurin osa on urheilukalastajia mutta kalastusseura on vielä olemassa.

Kalastusseuran hoitaa hallitus joka muodostuu puheenjohtajasta, neljästä jäsenestä sekä kahdesta varajäsenestä. Bror Eriksson toimii kalastusseuran puheenjohtajana.

Kalastusseuralla on ollut monta puheenjohtajaa vuosien varrella. Eräs joka muistetaan oli Albert Långvik joka oli puheenjohtajana 20 vuotta.

Jäsenmaksu joka maksetaan menee kalan istuttamiseen.

 

Lisää tietoa

Siipyyn Kalastusseuran hallitus:

Puheenjohtaja: Bror Eriksson, Puh +358 400846732

bgs.eriksson@gmail.com

Varapuheenjohtaja: Harry Utter, Puh. +358 408374660

urakointi@windowslive.com

 

Hallitusjäsenet:

Roger Norrback

Mauno Jaakkola

Matias Utter

 

Varajäsenet:

Jan-Erik Långvik

Ulla Särä Jerkku

 

Fladan lahdella on rauhoitettu alue joka on linjan Halkoluoto, Halkoluodonkari ja Furuskäretin itäpuolella (Appelönlahti). Tällä vesialueella kaikki verkko- ja rysäkalastus on kielletty. Storhamnsviken on rauhoitettu kaikesta kalastuksesta. (Katso kartat)

 

Kiilinlahdella saa jäsenet kalastaa kahdella 30m verkoilla joissa silmäkoko 43mm.

Sivuetäisyys 100m ja toisen verkon päästä 10m. Tarvittaessa hallitus voi kieltää kaiken kalastuksen Kiilinlahdella.

 

Koko kalastusseuran vesialueella jäsenet saavat kalastaa kahdeksalla 30m verkoilla Valtion määräyksien mukaan ei jäsenet saavat kalastaa viidellä 30m verkoilla. Näitä verkkomääriä ei koske ammattikalastajia joilla on kaupallinen kalastuslupa.

Kaikki verkot täytyy merkata kalastajan nimellä ja puhelinnumerolla sekä talvella että kesällä. Verkot täytyy merkata kunnollisilla kohoilla tai lipuilla.

Katso eräluvat.fi

 

Fladan- ja Lötfjärdenin lahdella (etulahti ja takalahti) verkkorivien etäisyys on oltava kesällä 50m ja talvella 100m.

 

Siipyyn Kalastusseura omistaa kuljetuslautan joka rakennettiin v. 2021. Lauttaa ei vuokrata ulkopuoliselle vaan kalastusseuran hallituksen jäsen täytyy olla mukana.

Maksu peritään joka kuljetuksen aikana. Maksun päättää tavaran kuljettaja.

Harry Utterilla on päävastuu lautasta.

 

Kalastusseura omistaa Storbådanin saaren ja siellä oleva mökki on käytettävissä.

Mökissäkävijä siivoaa ja ottaa mukaan polttopuuta jos aikoo tehdä tulta.

 

Linkki kalastuslakiin: https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150379

 

Linkki kun ostetaan valtion kalastuskorttia:

https://mmm.fi/sv/fiskar/fritidsfiske/statens-fiskeriavgifter

https://verkkokauppa.eraluvat.fi

 

 

 

Valtion kalastuskortti saadaan myös R-kioskeista

 

Kalastusseuran kalastuskortti saadaan Siipyyn Korsnäsin Osuuspankista, Närpiön Säästöpakista ja myös Siipyyn kyläkaupasta.

Voi myös maksaa tilille:

FI77 55720150003041

FI9649561640002741

Viitteenä nimi ja vousi

 

Jäsenille lähetetään kalastuskorttimaksu postitse tai sähköpostina.

 

Linkki miten merkataan verkot osoitteessa:

https//ahven.net/sv/fiske/markning-av-redskap

på finska

 

 

Kuljetuslautta

Siipyyn Kalastusseura omistaa kuljetuslautan joka rakennettiin v. 2021. Lauttaa ei vuokrata ulkopuoliselle vaan kalastusseuran hallituksen jäsen täytyy olla mukana.

Maksu peritään joka kuljetuksen aikana. Maksun päättää tavaran kuljettaja.

Harry Utterilla on päävastuu lautasta.

Storbådanin saari

Siipyyn Kalastusseura omistaa Storbådanin saaren sekä saaressa oleva mökki joka ostettiin Jaakkolan tilalta vuonna 1995.

Kalastusseura omistaa Storbådanin saaren ja siellä oleva mökki on käytettävissä.

Mökissäkävijä siivoaa ja ottaa mukaan polttopuuta jos aikoo tehdä tulta.

 

Linkki kalastuslakiin: https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150379

 

Linkki kun ostetaan valtion kalastuskorttia:

https://mmm.fi/sv/fiskar/fritidsfiske/statens-fiskeriavgifter

https://verkkokauppa.eraluvat.fi

Valtion kalastuskortti saadaan myös R-kioskeista

 

Kalastusseuran kalastuskortti saadaan Siipyyn Korsnäsin Osuuspankista, Närpiön Säästöpakista ja myös Siipyyn kyläkaupasta.

Voi myös maksaa tilille:

FI77 55720150003041

FI9649561640002741

Viitteenä nimi ja vuosi

 

Jäsenille lähetetään kalastuskorttimaksu postitse tai sähköpostina.

 

Linkki miten merkataan verkot osoitteessa:

https//ahven.net/sv/fiske/markning-av-redskap

på finska

 

 

 

 

 

 

Vuosikertomus 2020

Vuosi aloitettiin vuosikokouksella joka pidettiin 15 maaliskuuta 2020 klo 1800 Siipyyn kyläkeskuksessa.

 

Kalastusseuran väliaikaiseen hallitukseen valittiin:

Bror Eriksson, puheenjohtaja

Roger Norrback, sihteeri

Bo Långvik, hallitusjäsen

Erling Lundman, hallitusjäsen

Hans Långvik, hallitusjäsen

Tommy Eriksson, varajäsen

Harry Utter, varajäsen

Toimintatarkastajina valittiin Ulf Rosengård ja Kent Taipale

ja varatarkastajina Tomas Teir ja Staffan Teir

 

Vuosikokouksessa valittiin väliaikainen hallitus odotellessa molempien kalastusseurojen yhteenliittymistä. Siipyyn kalastusseura on vielä olemassa mutta ilman kalastusvesiä. Siipyyn Kalastusseura vuokraa koko jakokunnan vesialue

kokouksen mukaisesti 1 elokuuta 2020. Siipyyn- ja Siipyyn Eteläinesen

kalastusseuran ylimääräisessä kokouksessa 15 elokuuta Siipyyn Kyläkeskuksessa valittiin uusi Siipyyn Kalastusseuran hallitus :

 

Bror Eriksson, puheenjohtaja

Harry Utter, varapuheenjohtaja

Mauno Jaakkola, jäsen

Peter Häggkvist, jäsen

Roger Norrback, jäsen

Ulla Särä Jerkku, varajäsen

Tommy Eriksson, varajäsen

 

Hallituksella on ollut 4 kokousta vuonna 2020 ja 26 pykälää on kirjoitettu.

 

Tavanomainen toiminta vuoden aikana on hoitanut puheenjohtaja ja sihteeri.

Puheenjohtaja on osallistunut Krs-Isojoen kalastusalueen hallitus- ja vuosikokoukseen. Kalastusseuran joukosta on poistunut yksi jäsen vuoden aikana

Tällä hetkellä kalastusseuralla on 56 jäsentä. Korsnäsin Osuuspankin Siipyyn konttori

hoitaa kalastuskorttimyynnin. Vuoden kalastuskorttimyynnistä tuli parempi kuin edellisen vuoden. Vuonna 2019: 1535€ ja vuonna 2029: 1635€. Vuonna 2020 oli 20 ei jäsentä jotka maksoivat kalastuskorttimaksun ja 6 jäsentä joilla on maksamattomia laskuja.

Kalastusseuralla on ollut ongelmia salakalastajan kanssa joka varoitettiin pari kertaa

kalastamisesta luvattomilla vesillä. Salakalastaja jatkoi kuitenkin kalastuksen valvoja Stig Blomkvistiä kutsuttiin paikalle ja 40 verkkoa otettiin ylös ja vietiin Kristiinankaupungin poliisiasemalle. Samana päiväna salakalastaja osti kalastuskortin joka oikeuttaa viiteen 30 pituisiin verkkoihin.

Kalastus on ollut huono vuoden 2020 aikana. Storbådanin kalastusmökki kaipaa vähän remonttia. Eteläpääty on vähän lahonnut.

Kalastusseura on ottanut vastuun hoitaa väylän Kiilinlahteen ja Yttergrundin saareen.

Tarkistetaan että kaikki reimarit on olemassa ja oikeassa paikassa. Kristiinankaupungin kaupunki kustantaa mahdolliset toimenpiteet.

 

Siipyy 21 maaliskuuta 2021

 

Hallitus

 

 

 

Siipyyn Kalastusseuran toimintakertomus 2021

 

Vousi aloitettiin vuosikokouksella 11 maaliskuuta klo 14.00 Siipyyn Kyläkeskuksessa

 

Seuraavat henkiläöt valittiin hallitukseen

Bror Eriksson, puheenjohtaja

Harry Utter, varapuheenjohtaja

Mauno Jaakkola, jäsen

Peter Häggkvist, jäsen

Roger Norrback, jäsen

Ulla Särä Jerkku, varajäsen

Jan-Erik Långvik, varajäsen

 

Hallituksella on ollut 7 hallituskokousta vuoden aikana ja 61 pykälää on kirjoitettu.

 

Tavallista toimintaa on puheenjohtaja ja sihteeri hoitanut. Kalastusseuran jäsenistä yksi on poistunut rivistä. Jäsenmäärä on noussut sen jälkeen kun Siipyyn Kalastusseura vuokraa koko vesialuetta. Kalastusseuralla on nyt 71jäsentä ja 34 ei jäsentä jotka maksavat kalastuskorttimaksun. Harry Utter on käynyt kalastusvalvojakurssin ja hän hoitaa kalastusvalvonnan kalastusseuran vesialueella.

Korsnäsin Osuuspankin Siipyyn konttori ja Siipyyn kyläkauppa myy kalastuskortteja.

 

Kalastuskorttien myynti oli parempi kuin viime vuosi koska enemmän jäseniä.

Salakalastaja joka kalasti 3kpl 90m pituisilla verkoilla olematta jäsen kehoitettin ottaa yhteyttä kalastusseuraan mutta ei tehnyt sitä. Kalastuksen valvoja Harry Utteriin otettiin yhteyttä ja päätettin että verkot otetaan ylös poliisin avulla ja verkot otettiin Kristiinankaupunkiin.

 

Kalastus on ollut huono 2021. Storbådanin kalastusmökin ovi on restauroitu ja Tuija Utter sekä Ulla Särä Jerkku ovat maalanneet mökin. Harry Utter hoiti venekuljetuksen.

 

Kuljetuslautta

Vuoden aikana on rakennettu talkootyönä kuljetuslautta. Lautta käytetään reimarien nostamiseen ja laskemiseen sekä poijukettinkin vaihtamiseen. Lautta ei valmistunut

vuoden aikana joten työ jatkuu v. 2022. Poijupainojen nostoväline puuttuu.

Kalastusseuralla oli ylimääräinen kokous vuoden aikana. Tarkoituksena oli ottaa Korsnäsin Osuuspankista lainaa mutta korkeiden lainakustannuksin takia hallitus päätti ettei lainaa oteta. Siksi lautan rakennuskustannukset on siirretty vuoteen 2022.

 

Väylät

Kalastusseura on ottanut vastuun väylät Kiilinlahteen ja Yttergrundin saareen.

Tarkistetaan että kaikki reimarit on paikalla ja on olemassa. Kristiinankaupungin kaupunki kustantaa.

 

Siipyy 20 maaliskuuta 2022

Hallitus

 

 

Vuosikokous Siipyyn Kalastusseura

14.4.2024

Ehdotukset:

§ 4  Kalastusluvat täytyy uudistaa.  Ei jäsenet tulevat saamaan merkkiä jota liitetään lippuun ett kalastuksenvalvoja tietää että maksu on tehty.  Jäsenet tulevat saamaan jäsenkortin.  Ammattikalastajat tulevat saamaan erikoisjäsenkortin.  Kalastuskortteja myy Korsnäs Andelsbank, Siipyyn Kyläkauppa ja Harry Utter.

Päätös:  Ehdotuksen mukaan

§ 5 Kalastusrajoitus kapeissa salmissa 50m salmesta. Salmia ei saa sulkea. Liput käytetään kaikissa kalastusvälineissä. Jos aloitetaan rannasta saa rannanpuolinen merkki olla pienempi

Päätös:  Ehdotuksen mukaan