Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
SIDEBY
SIDEBY.FI FAKTA FÖRENINGAR BO I SIDEBY I SIDEBY SEVÄRDHETER REKLAM
Kristinestad   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Sideby Byacenter
Byaföreningen
Kallelse till årsmöte 2015
Kallelse till Årsmöte 2014
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2014
Brandklubben
Sideby fiskargille
NYHETER
Kyrkan och Klockstapeln
Yttergrunds fyr
Kilens Hembygdsgård
Fågeltornet
Övernattningar
Bottniskavikens Strandväg
Aktuellt 2015
Aktuellt 2014

Sideby Byaförening

När byns skola skulle dras in kallade byaföreningen byborna till ett gemensamt möte för att diskutera skolans och byns framtid.


Byaföreningen grundades 1996. De första styrelsemedlemmarna var Holger Grönlund, Ulf Rosengård och Gustav Teir.

När byaföreningen grundades fick föreningen i uppgift att förvalta egendom, såsom byns torkria och två förrådsbyggnader.

Byaföreningen samarbetar med Kilens Hembygdsgård.

Fram till 2005 bestod verksamheten mest av kurser och kioskverksamhet.

Byskolan blev Byacenter

När byns skola skulle dras in kallade byaföreningen byborna till ett gemensamt möte för att diskutera skolans och byns framtid.

Efter olika funderingar och diskussioner ville byborna att åtminstone skolan skulle bli kvar i byns ägo. 

Efter förhandlingar med Kristinestads stad köpte byaföreningen skolan för en symbolisk summa. Den 30 december 2005 undertecknades köpebrevet och skolan övergick i byaföreningens ägo. Denna händelse firades med en nyårsfest för hela byn.

Byaföreningen har efterlyst ett namnförslag på skolan. Numera heter skolan Sideby Byacenter.


Sideby skola,  som är Sideby Byacenter numera.

Byacentrets användning

Byacentret är väldigt aktivt i användning.
Bla. MI-kurser, weekend kurser.

Bya föreningen och övriga föreningar i byn håller sina möten på skolan.

Styrelsen

År 2015

Ordförande:  Bror Eriksson
Sekreterare: Pia Kaskela
Ledamot:      Sara Bondegård

Ersättare i styrelsen:
Marita Lindlöf
Catrin Hellman-Gretland
Joakim Ingves

Medlemmar:

Alla invånare som är stadigvarande bosatta i Sideby. Medlemsförmån i föreningen fastän föreningen inte uppburit någon medlemsavgift tidigare.

År 2014 beslöt man på årsmötet att 
giroblankett delas ut till alla postlådor
om medlemsavgift på 10€ / hushåll.

Till året 2015 verksamhetsplaner beslöt man på årsmötet att ingen medlemsavgift uppbärs tillsvidare. Frivilliga bidrag mottages till byaföreningens verksamhet. 

 

Ansvarig utgivare: Byaföreningen     Senast modifierad: 26.3.2015